Gayklubb

Gay Chat Linje

Gamle menn bøsse prostitusjon oslo

gamle menn bøsse prostitusjon oslo

Ekebergrestauranten kalte de prosenten, fordi det visstnok var helt sikkert at man klarte å sjekke opp en gammal røy der. Tror ikke det var snakk om prostitusjon. Men så er det, det å lære seg moves osv.. Vet ikke om det kvinnelige publikumet er så keen på ass show off. Står du der, og føler det går til helvette så er en sikker vinner å bare ta helikopteret. Trodde det var på Halvorsens konditori på Wessels plass. Det der med Halvorsens konditori og kaffekoppen er omtalt i "Men tankene mine får du aldri", prostitusjonsboka til Sverre Asmervik fra Boka var en skjønnlitterær rapport om prostitusjonsmiljøet i Oslo.

Senere har jeg lurt på om mytene rundt denne koppen kom fra boka, eller om det virkelig var sånn. Har ingen erfaring med det hverken på tilbyder- eller kjøpersiden, men vil tro det er et marked for mannlige prostituerte litt avhengig av hvem du har tenkt å selge til, og hvordan du ser ut, inkludert pikkstørrelse, siden mange homomenn liker store pikker.

Hvis du er ung, og ser greit ut, kler deg bra, har litt stil, så tror jeg du kan tjene store penger på å selge deg til andre menn.

Sannsynligvis vil du kunne være kresen også, og fremdeles ha et stort marked. Vet ikke om det finnes noe marked for salg av sex til kvinner. Tror ærlig talt at det er svært lite penger å tjene på det om du ikke er etablert på markedet på en eller annen måte eller har andre spesielle kvaliteter som et ekstremt bra utseende, evne til å forføre, stil osv. Det finnes marked for hetroseksuelle mannehorer også i Norge.

En jeg vet om i Oslo lever av dette, og han tjener meget godt med penger. Han driver aktivt innenfor bodybuilding-miljøet og ser jo dermed meget bra ut rent kroppslig. Han startet med stripping og etter dette har det bare ballet på seg. Nå sitter han på en kundegruppe med kvinner som naturligvis ønsker seg sex, men av ulike grunner ikke kan gå på byen å "finne seg noe" slik de fleste andre kan.

Dette er da snakk om kvinner med høy status, som feks. Med tanke på at dette skal være hysjhysj er det også svært godt betalt. Nå skal det sies at dette bare er en person, og jeg er rimelig sikker på at han er et spesielt tilfelle. Uansett beviser det at det er mulig. Nøkkelen tror jeg vil være å bygge seg opp en kundebase og skape seg et "navn".

Dette er noe helt annet enn vanlig gateprostitusjon. Er det du prøver og si er at du vurderer og selge deg eller har jeg misforstått? Man tjener dobbelt så mye som bifil prostituert enn hetro prostituert.

Syntes det virket så greit, jeg er bi, så hadde ikke hatt verdens største motgang i yrket tror jeg. Sist endret av nikita; Smittefaren er jo helt latterlig overdrevet ved analsex, og oralsex er vel ikke mulig å bli smittet av noe permanent med mindre man har munnsår.

Hvis man vil leve med at man har solgt seg selv for penger så kjør på. Fint forbilde hvis man skal få barn noen gang. Måtte bare bringe det til debatten også. Du har ikke opplevd mye skjønner jeg. Med draget på damer mener du fylleknull på amøbenivå eller? Jeg må bare spørre; Er det deg på bilde? Visst det er tilfelle skjønner jeg godt ''problemet'' ditt. For å spore av litt, kan du ikke fortelle hvordan det var å kjøpe ei hore?

Prat litt rundt det! Det er slett ikke bare fordi det er "dårlig stelt" at folk kjøper sex. I mange tilfeller er det for å ha uforpliktende sex - dvs. Sist endret av MyDarkSide; Det finnes mange luksushorer som fint forteller om deres erfaringer, og det finnes kunder som gjerne forteller.

Så jeg vet dette rett og slett fordi ei som er å anse som luksushore sa det var slik. Det handler ikke om at man ikke klarer å dra damer - det handler om at one night stand ikke er det personen er ute etter.

Eksempelvis, la oss si du har en fantasi som går på at dere skal kle dere opp i Det er til og med gifte folk, som hadde mye sex med kona som også kjøpte sex. Rett og slett fordi kona ikke ville være med på enkelte av fantasiene. Vi undersøkte også sammenhengen til ulike mål på alkoholkonsum: Færre i utvalget hadde brukt narkotika, men også her var sammenhengene signifikante til så vel bruk av hasj som amfetamin.

Til slutt i de bivariate analysene undersøkte vi forbindelsen til venners atferdsproblemer, og også her var det signifikante og sterke sammenhenger. Vi ser at kjønn hadde en effekt OR 2,2 , kontrollert for alle andre kjennetegn tab 1, siste kolonne.

Videre var det en effekt av antall bøker hjemme, men bare blant dem uten noen bøker i det hele tatt OR 4,4. Det var en assosiasjon til ensomhet, igjen var den signifikant bare for den mest ensomme gruppen OR 4,0. Videre var det en kraftig stigende oddsratio for atferdsproblemer, med signifikant effekt allerede fra to rapporterte problemer.

Til slutt var det en effekt av å ha venner med atferdsproblemer, og fra helt lave nivåer var også denne signifikant. I hvilken grad hadde ungdommene kontakt med institusjoner som er etablert for å hjelpe ungdom med psykososiale problemer?

Tabell 2 viser at påfallende mange ungdommer i den generelle befolkningen hadde liten kjennskap til disse tiltakene, og få rapporterte at de hadde hatt kontakt. Selv for de skolebaserte tiltakene, som sosiallærer og PP-tjeneste gjenfant vi dette mønsteret. De ungdommene som hadde erfaring med salg av sex hadde gjennomgående hatt mer kontakt med slike institusjoner enn andre, men også her var det slående at et lite mindretall rapporterte slik kontakt.

Vi summerte alle tiltakene og undersøkte hvor mange som hadde hatt kontakt med minst ett tiltak. To av tre blant dem som hadde solgt sex, var altså ukjente for de delene av hjelpeapparatet vi her har kartlagt. For flertallet skjedde dette første gang mens ungdommene fortsatt var under den seksuelle lavalder, noe som bekrefter tidligere funn i amerikanske studier. Mer enn tre ganger så mange gutter som jenter hadde solgt slike tjenester. Vi har ikke data om hvem kjøperne av tjenestene er, men internasjonale data peker i retning av at det er voksne menn 10, Det samme rapporteres fra dem som har mest erfaringer med arbeid med prostituerte i Oslo K.

Frigstad, leder for Kirkens bymisjons natthjem i Oslo, personlig meddelelse. For ungdommene faller dette inn i et mønster av alkoholproblemer, bruk av narkotika og andre atferdsproblemer. De som selger sex har ofte feste i gjenger kjennetegnet av rus og kriminalitet, de drifter ofte rundt i bykjernen om natten og de oppholder seg ofte i bestemte deler av byrommet.

Derimot synes det — nokså overraskende — knapt å være forbindelser til sosialklasse og sosial marginalitet hos ungdommenes foreldre. Salg av sex forekommer dessuten blant ungdommer fra alle Oslos bydeler — også de vestlige, med en befolkning med gode levekår, høy inntekt og høy utdanning. Vi vet at kombinasjonen av alvorlige atferdsproblemer, alkoholproblemer og bruk av narkotika gir langsiktig dårlig prognose Det er derfor grunn til å tro at mange av ungdommene som selger sex kan være i risikosonen for alvorlig antisosial atferd og alkohol- og stoffmisbruk.

Fordi salg av sex, ikke minst blant gutter, må antas å oppleves som stigmatiserende, er det grunn til å tro at erfaringen vil forøke mange av disse ungdommenes sårbarhet, som fra før kan antas å være høy.

Det var altså mer enn tre ganger flere gutter enn jenter som hadde slik erfaring. Guttene hadde også lavere debutalder. I forhold til en tidligere norsk epidemiologisk studie 13 er dette forholdstallet knapt overraskende, men likevel i utakt med vanlige bilder av sexsalg. Sannsynligvis henger dette sammen med at forholdstallet mellom mannlige og kvinnelige prostituerte kan være et annet i eldre aldersklasser.

Det er vanskelig å bedømme hvor profesjonelt preg virksomheten har hatt. Men over halvparten hadde erfaringer med salg av seksuelle tjenester mer enn ti ganger. For en stor andel synes altså sexsalget å ha hatt et omfang som overskrider grensen for nysgjerrighet.

Vi vet ikke noe om hvilken kontekst dette har foregått innefor, men noen kontaktsteder er vel kjente. Dette gjelder særlig enkelte kjøpesentre, jernbane- eller busstasjoner, spillehaller, parker og offentlige bad. Kontaktannonser brukes, og i økende grad synes pratelinjer for homoseksuell kontakt på Internett og Teletorg å ha blitt kanaler Basert på våre data, vet vi heller ikke hvilke handlinger det dreier seg om, men tidligere studier tyder på at gjensidig onani og oralsex er vanligst når helt unge gutter selger sex 3, Utvalget er godt dekkende for de ungdommene som befinner seg i skoleverket.

Likevel er det nok en forøkt sannsynlighet for salg av sex i den delen av ungdomspopulasjonen som ikke inngår i vår studie. Men i høyere grad vil det gjelde dem som ikke befinner seg i skoleverket.

Merk at dette var i , og før reformen. Konklusjonen må bli at det i Oslo i absolutte tall er flere som har solgt sex enn de ungdommene som inngår i vår studie. Hvor mange, er det først mulig å anslå dersom man får estimater for andelen med slik erfaring i de ungdomsgruppene som tidlig har falt ut av skoleverket.

Et annet spørsmål er om ungdommene under- eller overrapporterer slike erfaringer. Det må antas at dette er handlinger som kan oppleves som stigmatiserende og tabubelagte. Spørreskjemaet ble utfylt i klasserommet i nærvær av andre elever og lærere.

På den annen side hadde kontaktlærerne instruksjon om å sikre den enkeltes mulighet for å fylle ut skjemaet uten innsyn fra andre. Spørsmålet inngikk dessuten i et lang rekke av andre spørsmål. Det ble videre understreket at undersøkelsen var anonym, og svarkonvolutten ble klebet igjen etter at skjemaet var fylt ut.

Svarene til alle dem som rapporterte salg av sex, ble dessuten spesielt sjekket for fleip eller urimelig svarstil. Imidlertid er det nok enkelte som har gjort erfaringer som ligger i en slags gråsone.

Vi har få studier av personer med prostitusjonserfaring fra vanlige, uselekterte utvalg av ungdom. Våre tidligere bilder av fenomenet er derfor formet av grupper som har blitt synlige for det offentlige — fordi de har kommet i kontakt med hjelpeapparatet. Noen har også vært i kontakt med politi eller påtalemyndigheter, på grunn av egen livsførsel eller fordi de er mindreårige og kjøperne av seksuelle tjenester straffeforfølges. Fra tidligere forskning, på en rekke områder, vet vi at slike selekterte utvalg kan ha helt andre kjennetegn enn grupper som rapporterer tilsvarende atferd, men uten å komme i myndighetenes søkelys.

Det er derfor verdt å merke seg at få av de ungdommene som hadde solgt sex i vårt utvalg hadde vært i kontakt med hjelpeapparatet. Det må videre bemerkes at studien både indikerer fellestrekk og forskjeller i forhold til tidligere studier av selekterte utvalg: Felles for studiene er omfanget av individuelle atferds- og rusproblemer.

Forskjellene ligger i de ulike sosiodemografiske rekrutteringsbaser. Utvalget i foreliggende studie var fortsatt skoleelever, og kan derfor ikke klassifiseres gjennom egen sosialklasse. Derimot var det slående hvordan sammenhengene nesten var fraværende til sosioøkonomiske variabler og indikatorer på samfunnsmessig marginalitet.

Det var ingen forbindelser til foreldres sosialklasse eller til å ha foreldre som var arbeidsløse eller mottok trygd. Den eneste indikatoren i denne gruppen som hadde en viss forbindelse til slike erfaringer, var antall bøker i foreldrehjemmet, men da bare i de tilfeller det var ingen eller svært få bøker i hjemmet. Dette, samt en sammenheng til mangel på kunnskap om generelle samfunnsspørsmål, kan tyde på at rekrutteringsbasen har trekk av svak kulturell kapital, selv om heller ikke disse sammenhengene var sterke.

I Oslo er den offentlige og synlige delen av gate- og massasjeprostitusjonen knyttet til de indre og østlige deler av byen, som igjen har de dårligste levekårene Det er derfor verdt å merke seg at det heller ikke var noen forskjell i slike erfaringer etter bydel for ungdommenes bosted. Det var like høy andel ungdom fra de vestlige bydeler, med en befolkning med høy utdanning og høy inntekt, som hadde solgt sex, som andelen blant ungdom fra de indre østlige bydeler.

Derimot brukte de mest utsatte ungdommene bestemte deler av byrommet: De oppholdt seg ofte i sentrum om kvelden og særlig om natten, og ofte i området rundt Oslo City, byens største kjøpesenter og ved Oslo sentralstasjon. De ligger rett ved siden av hverandre sentralt i byen, lokalisert opp mot byens mest synlige omsetningssted for narkotika, og Oslo S er i tillegg fra tidligere kjent som treffsted for homofil gutteprostitusjon Når det gjelder atferdsproblemer og bruk av rusmidler var derimot funnene mer i tråd med dem vi finner i selekterte utvalg.

En gjennomgang av ulike studier av gutteprostitusjon i USA, viser at det eksisterer en sterk forbindelse mellom det å selge seksuelle tjenester og rusbruk Flere studier viser at mannlige prostituerte, i likhet med kvinnelige, misbruker et vidt spekter av legale og illegale rusmidler generelt 30, 31 , men også i samband med utøvelsen av de seksuelle tjenestene 32, Sammenhengen mellom prostitusjon og rusmisbruk har vært forklart ved at prostitusjonen er nødvendig for å finansiere alkohol og narkotika 30 , ved at de prostituerte arbeider i et miljø med høy tilgjengelighet av rusmidler 33, 34 , ved at misbruk er ett aspekt av en selvdestruktiv personlighet, utbredt blant prostituerte 35 , eller ved at rusmidler brukes for å mestre stress, frykt, spenninger og ensomhet Vi har verken data om de mannlige kundenes eller om guttenes seksuelle orientering.

Det synes likevel rimelig å anta at noen av guttene som selger sex til menn har en gryende eller allerede manifest homofil identitet. West 12 fant at homofile prostituerte aksepterte et bredere spekter av tjenester, for eksempel oftere analsex, mens heteroseksuelle oftere holdt tjenestene på et minimum.

Mange unge homofile gjennomgår en vanskeligere ungdomstid enn heterofile ungdommer, knyttet til mestring av sin seksuelle orientering, frykt for avvisning av familie og venner og etablering av trygg identitet som homofil En levekårsundersøkelse av homofile og lesbiskes levekår i Norge avdekket at det blant homofile jenter og gutter var høye andeler med depresjon og angst og mange med høyt forbruk av alkohol og narkotika Fra tidligere forskning vet vi at unge homofile også har mer uklare forestillinger om hva som vil skje ved det første seksuelle møtet enn andre ungdommer På den annen side vil ofte ungdommer ha kunnskap om steder i byrommet hvor menn kjøper sex av gutter mot penger eller andre goder.

Paradoksalt nok kan vi ikke utelukke at det fenomenet vi her har belyst — på tross av alle negative sider — også kan innebære en mulig vei til utforskning av egen seksualitet, for en del unge gutter. To fortrinn kan det tenkes å ha, det å bruke denne muligheten for gutter som ønsker å utforske sin homofile seksualitet: De kan for det første gi handlingen legitimitet på denne måten, ved at den knyttes til penger — som kan oppleves som mer akseptabelt enn egen lyst.

Men de som oppsøker steder for homofil prostitusjon kan dessuten påregne å møte en erfaren partner, som har kunnskap om hva som skal skje.

Funnene vi har presentert i denne studien tyder på at en del barn og ungdommer har erfaringer med salg av seksuelle tjenester. For noen er nok dette enkeltstående handlinger preget av tilfeldigheter og nysgjerrighet, som neppe vil gi dramatiske og langsiktige konsekvenser. For andre peker imidlertid både omfanget av virksomheten og andre kjennetegn ved ungdommene mot et problem som må tas på alvor. Fordi ungdommene — i tillegg til prostitusjonserfaringen — ofte har atferdsproblemer og bruker mye alkohol og narkotika, må mange antas å ha risiko for utvikling av antisosial atferd og rusmisbruk.

Flertallet av ungdommene synes ikke å ha hatt kontakt med hjelpeapparatet. Det er derfor grunn til å styrke forebyggende tiltak og også rette hjelp direkte mot gruppen. Mye av prostitusjonen kan antas å foregå knyttet til offentlige steder, derfor må en regne med at mange ungdommer vil være lett synlige for hjelpeinstanser som ønsker kontakt.

Men man kan også anta at deler av den er knyttet til annonser, kontakttelefoner og prategrupper på Internett. Mer kunnskap bør innhentes om dette. Vi har ikke data om hvem kjøperne av sex er. Men det er grunn til å anta at hoveddelen av virksomheten er knyttet til homofil prostitusjon hvor voksne menn kjøper seksuelle tjenester av unge gutter. Det må selvsagt arbeides for å forhindre dette.

Likevel kan det — paradoksalt nok — tenkes at enkelte gutter med en gryende homofil identitet på denne måten får en anledning til å utforske sin egen seksualitet — et livsområde som det kanskje kan oppfattes som skremmende og vanskelig å gjøre seg kjent med.

Funnene bør derfor også drøftes innen rammen av en generell diskusjon om homofiles levekår og livssituasjon. Forskningen er støttet av Norges forskningsråd, Rusmiddelforskningsprogrammet og Rådet for psykisk helse. Our knowledge about prostitution is shaped by female street prostitutes, many of whom are drug addicts. Less is known about children and adolescents from the normal population who sell sex.

Mean age for first episode was There were no associations to indicators of parental social class or residential area in Oslo. The adolescents who had sold sex were more lonely and more often reported symptoms of depression and anxiety than others.

A multivariate analysis showed that associations to conduct problems, alcohol problems and use of drugs were most important. The majority reported no contact with public services aiming at helping adolescents with psychosocial problems.

A group of children and adolescents in Oslo sell sex. Boys are involved more often than girls, their customers are assumed to be bisexual or homosexual men. These behaviours fall into a pattern of conduct and substance problems, and some of these adolescents could have high long-term risk of antisocial problems and drug abuse.

More knowledge is needed, and preventive work should be intensified. Tidsskr Nor Lægeforen ; Helsetilstand og helsetjenestebruk i et utvalg prostituerte kvinner i Oslo.

Utbredelse av risikoatferd for HIV blant ungdom i drift. The income-generation behaviour of injecting drug-users in Oslo. Bagley C, Young L. Juvenile prostitution and child sexual abuse: Journal of Community Mental Health, ; 6: Sexual abuse as a precursor to prostitution.

Dissertation Abstracts International, MacVicar K, Dillon M. Childhood and adolescent development of ten female prostitutes. Journal of the American Academy of Child Psychiatry ; The interpersonal and emotional consequences of being an adult child of an alcoholic.

International Journal of Addictions, ; Substance abuse and prostitution. Journal of Psychoactive Drugs ; Rapport fra seksualvaneundersøkelsene i og Statens institutt for folkehelse, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA , International standard of classification of occupations.

Prevalence and incidence in the study of antisocial behavior: Cross-national research in self-reported crime and delinquency. Kluwer Academic Publishers, Overview over drinking patterns and consequences. The risk of harm to oneself from drinking.

.. EROTIC MASSAGE TRONDHEIM HOMO BADOO DATING

: Gamle menn bøsse prostitusjon oslo

Homo kurdish sex thai massasje rogaland 312
Avas match homoseksuell dating Dette er noe helt annet enn vanlig gateprostitusjon. Men over halvparten hadde erfaringer med salg av seksuelle tjenester mer enn ti ganger. Journal of Community Mental Health, ; 6: Her var det ikke signifikant forskjell mellom kjønnene. For noen er nok dette enkeltstående handlinger preget av tilfeldigheter og nysgjerrighet, som neppe vil gi dramatiske og langsiktige konsekvenser.
HOMO SOMALI SEX ESKORTE ROGALAND Swedish cumshot japansk massasje homoseksuell
NORSK GANGBANG DATE PÅ NETT BØSSE Konklusjonen må bli at det i Oslo i absolutte tall er flere som har solgt sex enn de ungdommene som inngår i vår studie. Vi spurte også hvor i Oslo sentrum ungdommene pleide å oppholde seg, og bruk av to områder om kvelden og natten var assosiert med sexsalg — Oslo sentralstasjon, samt Oslo City. Det var ingen forbindelser til foreldres sosialklasse eller til å ha foreldre som var arbeidsløse eller mottok trygd. Vi summerte alle tiltakene og undersøkte hvor mange som hadde hatt kontakt med minst ett tiltak. Med tanke på at dette skal være hysjhysj er det også svært godt betalt. Eksponering for alkohol i hjemmet ble målt gjennom tre spørsmål knyttet til hvorvidt ungdommene fikk alkohol av foreldrene ved ulike anledninger A group of children and adolescents in Oslo sell sex.

Vi liker ikke reklame heller, men alternativene er ikke mange. Vær snill å vurder å slå av annonseblokkering, eller å abonnere på en reklamefri utgave av nettstedet. Besøk oss på Host1. Hei, kjøpte meg prostituert for første gang i helga å kom til å tenke på Hvor mye dem tjener, så tenkte på det samme såklart.

Gutte-prostitusjon er vell lite utbredt, men i teorien da hvis jeg skulle velge å bli prostituert, er det noen i det hele tatt som aner hvor utbredt det er for damer å sitte på escorte Nettsider? Haha, vetikke helt hvordan jeg skal formulere ordene mine her.

Men tenkte bare for damer, vill ikke få noe i 2'ern. Erfaringer any1 eller noe vettig å komme med? Det finnes et relativt greit marked for det, om du er villig til å ligge med en del eldre damer. Men du må være forberedt på at det ikke er jenter i din alder som kjøper mannehorer. Men markedet er helt klart mye større om du også hadde vært villig til å selge til andre menn. Sist endret av iSkurk; Jeg er ikke homofil, så 2'ern er låst. Skjønte vell at det blir eldre damer, hadde det vært på min alder hadde vell ingen gutter hatt utdannelse Takker for svar.

Om man er frekk nok, og har et bra utseende kan du nok få noen åringer til å være villige til å betale om du flørter en del med de på byen først. Uten av jeg kan snakke av erfaring, men det jeg har sett av menn som har stått frem på internett som horer - er at de ofte rett og slett ikke er homofile, men faktisk selger sex til menn uansett. Rett og slett fordi det er såpass mye bedre betalt og lettere å få kunder.

Vil og bemerke at med eldre damer tenker jeg årene. Damer i årene finner man gjerne på byen, mens de prøver å sjekke opp 20 åringer. Det er svært få damer som kjøper prostituerte. Vet at de finnes, men de fleste menn som selger sex selger til andre menn.

Prosenteret kartla og laget en rapport om mannlig prostitusjon for et par år siden, let opp den om du vil lese mer. Det er selvsagt en våt drøm for alle menn å selge sex til kvinner. Problemet er at det er tusenvis av kjekke, hyggelige og villige menn der ute som gjør det gratis. Jeg er en jente på 20 år, sitter ikke på escorte-sider, nei. Og skal vel egentlig kjempemye til for at jeg kan betale for sex. Men jeg vet at det finnes "mannehorer" som selger blowjobs da.

Har selv en kompis som arrangerer møter med homofile kunn for å få en BJ. Om du har en fantastisk bra trent kropp og kukk som en hest så kan du jo begynne å påta deg mannlige strippe-oppdrag.

Feks til kvinnfolk som har utdrikkingslag osv, når kvinnfolk er full og forhåpentligvis kåt etter du har danset i nettoen kan det være større sjangse for at du får tjent deg etpar slanter på samleie i etterkant av strippingen. Som nevnt tidligere; Så vill eldre damer være i fokus som kanskje ikke får alle de deilige menna?

Er vell egentlig bare en baktanke fra min side, men kunne jo vært morsomt og prøvd.. Så på en dokumentar om porno engang, innen pornoindustrien så var det lite får gutter å tjene på hetrofilmer.

Ikke helt samme greia, men du må nok regne med å leke med like barn for å dra inn store penger. Forøvrig husker jeg det gikk gjetord om et miljø rundt dette på gamle Ekeberg restaurant, der "koden" var at damene satte kaffekoppen opp-ned på fatet for å vise at de var klar.

Vel, du må jo bare prøve - det kan jo hende du har hellet med deg. Men for å si det sånn.. Jeg er ganske gammel selv, men det er fremdeles flere som vil ha sex med meg enn de jeg rekker over. Og jeg legger meg ikke etter åringer som det står over her, men det hender åringene legger seg etter meg.

Ekebergrestauranten kalte de prosenten, fordi det visstnok var helt sikkert at man klarte å sjekke opp en gammal røy der. Tror ikke det var snakk om prostitusjon.

Men så er det, det å lære seg moves osv.. Vet ikke om det kvinnelige publikumet er så keen på ass show off. Står du der, og føler det går til helvette så er en sikker vinner å bare ta helikopteret.

Trodde det var på Halvorsens konditori på Wessels plass. Det der med Halvorsens konditori og kaffekoppen er omtalt i "Men tankene mine får du aldri", prostitusjonsboka til Sverre Asmervik fra Boka var en skjønnlitterær rapport om prostitusjonsmiljøet i Oslo. Mer inngående beskrivelser av utvalg, frafall og innsamlingsprosedyrer finnes annet sted Vår sentrale avhengige variabel ble målt med spørsmålet: Livstidsprevalensen av salg av sex fremkom ved å kombinere dem som rapporterte salg av sex siste år med dem som rapporterte at de hadde gjort dette på et tidligere tidspunkt i livet.

Vi spurte om fars og mors yrke, og bad ungdommene beskrive hva foreldrene gjorde på jobben. Innvandrerne ble kategorisert på bakgrunn av foreldres fødeland jf.

Vi spurte hvilken bydel ungdommene bodde i, med alle Oslos 25 bydeler listet opp som svarkategorier. For å øke påliteligheten i svarene, la vi ved et kart hvor bydelene var inntegnet. I tillegg bad vi dem som var usikre om å oppgi sitt firesifrede postnummer. Det ble benyttet en firedelt inndeling som dekker de to dimensjonene ytre-indre by og øst-vest-skillet i byen Eksponering for alkohol i hjemmet ble målt gjennom tre spørsmål knyttet til hvorvidt ungdommene fikk alkohol av foreldrene ved ulike anledninger Vi ønsket også å få et bilde av hvorvidt ungdommene oppholdt seg i Oslo sentrum.

Svarene ble kombinert til tre indekser med verdier 0 — 7. Karl Johans gate mellom Jernbanetorget og Stortinget, 4: Karl Johans gate mellom Stortinget og Nationaltheatret, 5: Torggata, Storgata, Youngstorget, 6: Drammensveien, Solli Plass, 9: Vi spurte også om respondentene hadde hatt samleie med noen.

De som svarte ja, ble bedt om å angi alder for første gang dette hadde skjedd, samt om å angi hvor mange personer de hadde hatt samleie med. Bruk og misbruk av alkohol er et komplekst fenomen, hvor ulike drikkemønstre kan ha svært ulike sosiale konsekvenser og korrelater Alle de alkoholrelaterte indeksene hadde ordinalt målenivå, med verdier fra 0 til 7 — 8. Videre spurte vi om bruken av cannabis, ecstasy og amfetamin siste år.

Atferdsproblemer ble målt på basis av de fire dimensjonene som danner grunnlag for diagnosen atferdsforstyrrelse i det diagnostiske systemet DSM-IV Aggresjon ble målt med spørsmål knyttet til mobbing, det å slåss med våpen, og det å true med eller faktisk utøve vold overfor en annen person. Vandalisme ble målt med spørsmål om tagging og hærverk.

Vinningskriminalitet ble målt med fire spørsmål om butikktyveri, tyveri av mer enn 1  kroner, innbrudd og biltyveri. Til slutt ønsket vi å danne oss et bilde av om de ungdommene det gjelder, kjente til og eventuelt hadde hatt kontakt med institusjoner som kan tenkes å ha et tilbud innen forebygging eller behandling for slike problemer.

Dette gjaldt sosiallærer, PP-tjeneste, helsestasjon for ungdom, barnevern og utekontakt. Vi gjennomførte bivariate analyser med krysstabeller, bivariate logistiske regresjonsanalyser og til slutt multivariate logistiske regresjonsanalyser. I de multivariate analysene ble alle variabler som initialt hadde vist signifikante sammenhenger tatt inn.

For de variablene som inngår i denne modellen, rapporterer vi også de bivariate funnene som prosentandeler av ungdommene med erfaring av sexsalg gitt ulike kjennetegn, dessuten som resultater fra bivariate logistiske regresjoner. For de øvrige variablene hvor det bivariat var signifikante sammenhenger, men som ikke hadde effekt kontrollert for de øvrige variablene, rapporterer vi bare enkelte illustrerende sammenhenger i teksten. Det var ungdommer som hadde solgt sex siste år.

Her var det ikke signifikant forskjell mellom kjønnene. Det var ikke signifikante forskjeller etter kjønn. Det var også en sterk sammenheng til alder for samleiedebut. Det var ingen sammenheng mellom sexsalg og foreldres klassebakgrunn, heller ikke hadde ungdommer med foreldre som var arbeidsløse eller mottok trygd økte andeler. Videre var det ingen forskjeller etter bydeler hvor ungdommene var bosatt.

Den eneste sammenhengen til denne gruppen av variabler var til antall bøker i foreldrehjemmet, hvor de som rapportere ingen eller få bøker hadde økt sannsynlighet tab 1. Videre var det ingen sammenheng til etnisitet — både innvandrerungdom fra vestlige og ikke-vestlige land rapporterte andeler på samme nivå som dem med norsk bakgrunn. Vi spurte også hvor i Oslo sentrum ungdommene pleide å oppholde seg, og bruk av to områder om kvelden og natten var assosiert med sexsalg — Oslo sentralstasjon, samt Oslo City.

Tilsvarende var det en sammenheng til opplevd ensomhet, men igjen bare for dem som var mest ensomme tab 1. Meget sterk sammenheng var det derimot til atferdsproblemer tab 1.

Vi undersøkte også sammenhengen til ulike mål på alkoholkonsum: Færre i utvalget hadde brukt narkotika, men også her var sammenhengene signifikante til så vel bruk av hasj som amfetamin.

Til slutt i de bivariate analysene undersøkte vi forbindelsen til venners atferdsproblemer, og også her var det signifikante og sterke sammenhenger. Vi ser at kjønn hadde en effekt OR 2,2 , kontrollert for alle andre kjennetegn tab 1, siste kolonne. Videre var det en effekt av antall bøker hjemme, men bare blant dem uten noen bøker i det hele tatt OR 4,4. Det var en assosiasjon til ensomhet, igjen var den signifikant bare for den mest ensomme gruppen OR 4,0. Videre var det en kraftig stigende oddsratio for atferdsproblemer, med signifikant effekt allerede fra to rapporterte problemer.

Til slutt var det en effekt av å ha venner med atferdsproblemer, og fra helt lave nivåer var også denne signifikant. I hvilken grad hadde ungdommene kontakt med institusjoner som er etablert for å hjelpe ungdom med psykososiale problemer? Tabell 2 viser at påfallende mange ungdommer i den generelle befolkningen hadde liten kjennskap til disse tiltakene, og få rapporterte at de hadde hatt kontakt.

Selv for de skolebaserte tiltakene, som sosiallærer og PP-tjeneste gjenfant vi dette mønsteret. De ungdommene som hadde erfaring med salg av sex hadde gjennomgående hatt mer kontakt med slike institusjoner enn andre, men også her var det slående at et lite mindretall rapporterte slik kontakt. Vi summerte alle tiltakene og undersøkte hvor mange som hadde hatt kontakt med minst ett tiltak. To av tre blant dem som hadde solgt sex, var altså ukjente for de delene av hjelpeapparatet vi her har kartlagt.

For flertallet skjedde dette første gang mens ungdommene fortsatt var under den seksuelle lavalder, noe som bekrefter tidligere funn i amerikanske studier. Mer enn tre ganger så mange gutter som jenter hadde solgt slike tjenester.

Vi har ikke data om hvem kjøperne av tjenestene er, men internasjonale data peker i retning av at det er voksne menn 10, Det samme rapporteres fra dem som har mest erfaringer med arbeid med prostituerte i Oslo K. Frigstad, leder for Kirkens bymisjons natthjem i Oslo, personlig meddelelse. For ungdommene faller dette inn i et mønster av alkoholproblemer, bruk av narkotika og andre atferdsproblemer. De som selger sex har ofte feste i gjenger kjennetegnet av rus og kriminalitet, de drifter ofte rundt i bykjernen om natten og de oppholder seg ofte i bestemte deler av byrommet.

Derimot synes det — nokså overraskende — knapt å være forbindelser til sosialklasse og sosial marginalitet hos ungdommenes foreldre. Salg av sex forekommer dessuten blant ungdommer fra alle Oslos bydeler — også de vestlige, med en befolkning med gode levekår, høy inntekt og høy utdanning. Vi vet at kombinasjonen av alvorlige atferdsproblemer, alkoholproblemer og bruk av narkotika gir langsiktig dårlig prognose Det er derfor grunn til å tro at mange av ungdommene som selger sex kan være i risikosonen for alvorlig antisosial atferd og alkohol- og stoffmisbruk.

Fordi salg av sex, ikke minst blant gutter, må antas å oppleves som stigmatiserende, er det grunn til å tro at erfaringen vil forøke mange av disse ungdommenes sårbarhet, som fra før kan antas å være høy. Det var altså mer enn tre ganger flere gutter enn jenter som hadde slik erfaring.

Guttene hadde også lavere debutalder. I forhold til en tidligere norsk epidemiologisk studie 13 er dette forholdstallet knapt overraskende, men likevel i utakt med vanlige bilder av sexsalg. Sannsynligvis henger dette sammen med at forholdstallet mellom mannlige og kvinnelige prostituerte kan være et annet i eldre aldersklasser. Det er vanskelig å bedømme hvor profesjonelt preg virksomheten har hatt. Men over halvparten hadde erfaringer med salg av seksuelle tjenester mer enn ti ganger.

For en stor andel synes altså sexsalget å ha hatt et omfang som overskrider grensen for nysgjerrighet. Vi vet ikke noe om hvilken kontekst dette har foregått innefor, men noen kontaktsteder er vel kjente.

Dette gjelder særlig enkelte kjøpesentre, jernbane- eller busstasjoner, spillehaller, parker og offentlige bad. Kontaktannonser brukes, og i økende grad synes pratelinjer for homoseksuell kontakt på Internett og Teletorg å ha blitt kanaler Basert på våre data, vet vi heller ikke hvilke handlinger det dreier seg om, men tidligere studier tyder på at gjensidig onani og oralsex er vanligst når helt unge gutter selger sex 3, Utvalget er godt dekkende for de ungdommene som befinner seg i skoleverket.

Likevel er det nok en forøkt sannsynlighet for salg av sex i den delen av ungdomspopulasjonen som ikke inngår i vår studie. Men i høyere grad vil det gjelde dem som ikke befinner seg i skoleverket. Merk at dette var i , og før reformen. Konklusjonen må bli at det i Oslo i absolutte tall er flere som har solgt sex enn de ungdommene som inngår i vår studie. Hvor mange, er det først mulig å anslå dersom man får estimater for andelen med slik erfaring i de ungdomsgruppene som tidlig har falt ut av skoleverket.

Et annet spørsmål er om ungdommene under- eller overrapporterer slike erfaringer. Det må antas at dette er handlinger som kan oppleves som stigmatiserende og tabubelagte. Spørreskjemaet ble utfylt i klasserommet i nærvær av andre elever og lærere. På den annen side hadde kontaktlærerne instruksjon om å sikre den enkeltes mulighet for å fylle ut skjemaet uten innsyn fra andre.

Spørsmålet inngikk dessuten i et lang rekke av andre spørsmål. Det ble videre understreket at undersøkelsen var anonym, og svarkonvolutten ble klebet igjen etter at skjemaet var fylt ut.

Svarene til alle dem som rapporterte salg av sex, ble dessuten spesielt sjekket for fleip eller urimelig svarstil. Imidlertid er det nok enkelte som har gjort erfaringer som ligger i en slags gråsone. Vi har få studier av personer med prostitusjonserfaring fra vanlige, uselekterte utvalg av ungdom.

Våre tidligere bilder av fenomenet er derfor formet av grupper som har blitt synlige for det offentlige — fordi de har kommet i kontakt med hjelpeapparatet. Noen har også vært i kontakt med politi eller påtalemyndigheter, på grunn av egen livsførsel eller fordi de er mindreårige og kjøperne av seksuelle tjenester straffeforfølges.

Fra tidligere forskning, på en rekke områder, vet vi at slike selekterte utvalg kan ha helt andre kjennetegn enn grupper som rapporterer tilsvarende atferd, men uten å komme i myndighetenes søkelys. Det er derfor verdt å merke seg at få av de ungdommene som hadde solgt sex i vårt utvalg hadde vært i kontakt med hjelpeapparatet. Det må videre bemerkes at studien både indikerer fellestrekk og forskjeller i forhold til tidligere studier av selekterte utvalg: Felles for studiene er omfanget av individuelle atferds- og rusproblemer.

Forskjellene ligger i de ulike sosiodemografiske rekrutteringsbaser. Utvalget i foreliggende studie var fortsatt skoleelever, og kan derfor ikke klassifiseres gjennom egen sosialklasse. Derimot var det slående hvordan sammenhengene nesten var fraværende til sosioøkonomiske variabler og indikatorer på samfunnsmessig marginalitet. Det var ingen forbindelser til foreldres sosialklasse eller til å ha foreldre som var arbeidsløse eller mottok trygd.

Den eneste indikatoren i denne gruppen som hadde en viss forbindelse til slike erfaringer, var antall bøker i foreldrehjemmet, men da bare i de tilfeller det var ingen eller svært få bøker i hjemmet. Dette, samt en sammenheng til mangel på kunnskap om generelle samfunnsspørsmål, kan tyde på at rekrutteringsbasen har trekk av svak kulturell kapital, selv om heller ikke disse sammenhengene var sterke.

I Oslo er den offentlige og synlige delen av gate- og massasjeprostitusjonen knyttet til de indre og østlige deler av byen, som igjen har de dårligste levekårene Det er derfor verdt å merke seg at det heller ikke var noen forskjell i slike erfaringer etter bydel for ungdommenes bosted.

Det var like høy andel ungdom fra de vestlige bydeler, med en befolkning med høy utdanning og høy inntekt, som hadde solgt sex, som andelen blant ungdom fra de indre østlige bydeler. Derimot brukte de mest utsatte ungdommene bestemte deler av byrommet: De oppholdt seg ofte i sentrum om kvelden og særlig om natten, og ofte i området rundt Oslo City, byens største kjøpesenter og ved Oslo sentralstasjon. De ligger rett ved siden av hverandre sentralt i byen, lokalisert opp mot byens mest synlige omsetningssted for narkotika, og Oslo S er i tillegg fra tidligere kjent som treffsted for homofil gutteprostitusjon Når det gjelder atferdsproblemer og bruk av rusmidler var derimot funnene mer i tråd med dem vi finner i selekterte utvalg.

En gjennomgang av ulike studier av gutteprostitusjon i USA, viser at det eksisterer en sterk forbindelse mellom det å selge seksuelle tjenester og rusbruk Flere studier viser at mannlige prostituerte, i likhet med kvinnelige, misbruker et vidt spekter av legale og illegale rusmidler generelt 30, 31 , men også i samband med utøvelsen av de seksuelle tjenestene 32, Sammenhengen mellom prostitusjon og rusmisbruk har vært forklart ved at prostitusjonen er nødvendig for å finansiere alkohol og narkotika 30 , ved at de prostituerte arbeider i et miljø med høy tilgjengelighet av rusmidler 33, 34 , ved at misbruk er ett aspekt av en selvdestruktiv personlighet, utbredt blant prostituerte 35 , eller ved at rusmidler brukes for å mestre stress, frykt, spenninger og ensomhet Vi har verken data om de mannlige kundenes eller om guttenes seksuelle orientering.

Det synes likevel rimelig å anta at noen av guttene som selger sex til menn har en gryende eller allerede manifest homofil identitet. West 12 fant at homofile prostituerte aksepterte et bredere spekter av tjenester, for eksempel oftere analsex, mens heteroseksuelle oftere holdt tjenestene på et minimum. Mange unge homofile gjennomgår en vanskeligere ungdomstid enn heterofile ungdommer, knyttet til mestring av sin seksuelle orientering, frykt for avvisning av familie og venner og etablering av trygg identitet som homofil En levekårsundersøkelse av homofile og lesbiskes levekår i Norge avdekket at det blant homofile jenter og gutter var høye andeler med depresjon og angst og mange med høyt forbruk av alkohol og narkotika Fra tidligere forskning vet vi at unge homofile også har mer uklare forestillinger om hva som vil skje ved det første seksuelle møtet enn andre ungdommer På den annen side vil ofte ungdommer ha kunnskap om steder i byrommet hvor menn kjøper sex av gutter mot penger eller andre goder.

Paradoksalt nok kan vi ikke utelukke at det fenomenet vi her har belyst — på tross av alle negative sider — også kan innebære en mulig vei til utforskning av egen seksualitet, for en del unge gutter.

To fortrinn kan det tenkes å ha, det å bruke denne muligheten for gutter som ønsker å utforske sin homofile seksualitet: De kan for det første gi handlingen legitimitet på denne måten, ved at den knyttes til penger — som kan oppleves som mer akseptabelt enn egen lyst. Men de som oppsøker steder for homofil prostitusjon kan dessuten påregne å møte en erfaren partner, som har kunnskap om hva som skal skje. Funnene vi har presentert i denne studien tyder på at en del barn og ungdommer har erfaringer med salg av seksuelle tjenester.

For noen er nok dette enkeltstående handlinger preget av tilfeldigheter og nysgjerrighet, som neppe vil gi dramatiske og langsiktige konsekvenser. For andre peker imidlertid både omfanget av virksomheten og andre kjennetegn ved ungdommene mot et problem som må tas på alvor. Fordi ungdommene — i tillegg til prostitusjonserfaringen — ofte har atferdsproblemer og bruker mye alkohol og narkotika, må mange antas å ha risiko for utvikling av antisosial atferd og rusmisbruk.

Flertallet av ungdommene synes ikke å ha hatt kontakt med hjelpeapparatet. Det er derfor grunn til å styrke forebyggende tiltak og også rette hjelp direkte mot gruppen. Mye av prostitusjonen kan antas å foregå knyttet til offentlige steder, derfor må en regne med at mange ungdommer vil være lett synlige for hjelpeinstanser som ønsker kontakt.

Men man kan også anta at deler av den er knyttet til annonser, kontakttelefoner og prategrupper på Internett. Mer kunnskap bør innhentes om dette.

Gamle menn bøsse prostitusjon oslo

sep Fjell, kvinne, søker, mann, ass Fuck Tantra, sex Oslo, sex, i Dag Sex, historie gratis levende voksne leker par viser om prostituerte den beste dating på gay sex mann sovende cum Denne oppdateringen gay , gamle. Sex drammen best sex Gayporno norske prostituerte herre xxx telugu thai Sensual lingam massage norsk live sex mai Sex butikk oslo homo chat, Erotiske Brumunddal sexi damer lesbisk chat par søker mann talgkjertler penis sjekke app. Gutte-prostitusjon er vell lite utbredt, men i teorien da hvis jeg skulle velge å bli prostituert, . gamle Ekeberg restaurant, der "koden" var at damene satte . Boka var en skjønnlitterær rapport om prostitusjonsmiljøet i Oslo.

HOMO KNULL ANONSER KNULL MEG